email

GGG Sp. z o.o. w Radomiu otrzymała wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs: Pilotaż Przemysł 4.0
Tytuł: „Transformacja spółki GGG Sp. z o.o. do Przemysłu 4.0 – pierwszy etap wdrożenia.”
Celem projektu jest stworzenie zautomatyzowanego, zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego na bazie istniejących czterech maszyn i zintegrowanie technologii operacyjnych oraz technologii informatycznych w celu wymiany danych i zarządzania nimi przy jednoczesnej cyfryzacji obiegu dokumentacji w łańcuchu powstawania wartości.